Altres actors implicats

Actors estatals : Sub-prefectura de Céret, Direcció departamental del mar de SEA i Territori 66, SESFR DDT 66, Direcció departamental de protecció de les poblacions (servei veterinari), Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge, Companyia de Gendarmeria de Ceret,...

Socis

Conseil de développement du Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM) El PPM treballa pel desenvolupament local d’un territori que comprèn la part francesa de l’àrea afectada pel projecte (Albères, Aspres). Els temes que treball en relació amb l’Alberapastur són:...

Silvopastoralisme i prevenció d’incendis

Atesa la relació entre les pràctiques pastorals i la prevenció d’incendis, era necessari desenvolupar en el marc del projecte una acció dedicada a conèixer els reptes i els sistemes de Defensa dels Boscos Contra el Foc (DFCI). Aquesta acció sota la responsabilitat de...

Millora de la qualitat del producte

La carn de la raça Albera és molt dura, segons explica un estudi de l’IRTA. Amb un millor coneixement de la seva composició i la implementació de processos com la maduració se’n podria millorar el seu nivell de tendresa. Amb aquest objectiu, s’han integrat...