• Actors estatals : Sub-prefectura de Céret, Direcció departamental del mar de SEA i Territori 66, SESFR DDT 66, Direcció departamental de protecció de les poblacions (servei veterinari), Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge, Companyia de Gendarmeria de Ceret, Oficina Nacional de Forests, comissaria del massís dels Pirineus
 • Municipis :
  ¤ Vessant Nord : Cantó de Port-Vendres, part del cantó de Céret (Albère, Perthus, Les Cluses, Maureillas-las-Illas) i els municipis classificats com a zones de muntanya del cantó d’Argelès-sur-Mer
  ¤ Vessant Sud : els municipis de l’Alt Empordà i particularment Espolla i La Jonquera
 • Altres centres de recerca : Secció d’investigació a la Universitat de Perpinyà, INRA Montpeller, laboratori Arago, Escola d’Enginyers de Purpan
 • Professionals ramaders: Els criadors del massís de l’Albère i fins al Roc de France, grups pastorals, Grup de defensa de la salut, sindicat de criadors d’Aspres Albères, etc.
 • Últims consumidors : carnissers, restauradors, slow food, associació de consumidors
 • Implicats en la gestió forestal: Sindicat, Centre Regional de la Propietat Forestal, carta forestal del territori
 • Sector ambiental i de sensibilització forestal:
  ¤ Reserves i gestors d’espais protegits: reserva natural del Massane de l’Albère, bosc nacional
  ¤ Associacions diverses locals
 • Usuaris del massís : activitats a l’aire lliure, oficines de turisme, caçadors, locals