Accions

Les accions realitzades tenen com a objectiu:
• la revalorització econòmica de la ramaderia, mitjançant la promoció de la raça Albera i la millora de la qualitat de la carn;
• l’establiment d’una gestió concertada i sostenible d'aquesta àrea tenint en compte la multifuncionalitat del massís de les Alberes (turisme, protecció del patrimoni i risc d’incendi) i integrant l’avaluació dels sistemes de defensa contra incendis.

Silvopastoralisme i prevenció d’incendis

Atesa la relació entre les pràctiques pastorals i la prevenció d’incendis, era necessari desenvolupar en el marc del projecte una acció dedicada a conèixer els reptes i els sistemes de Defensa dels Boscos Contra el Foc (DFCI). Aquesta acció sota la responsabilitat de...

Millora de la qualitat del producte

La carn de la raça Albera és molt dura, segons explica un estudi de l’IRTA. Amb un millor coneixement de la seva composició i la implementació de processos com la maduració se'n podria millorar el seu nivell de tendresa. Amb aquest objectiu, s'han integrat al projecte...

La valorització de la raça de l’Albera

Aquesta acció, sota la responsabilitat de l'IRTA, implica a tots els socis del projecte, i més particularment a les associacions per a la defensa dels treballs de reconeixement i la UAB per als treballs genètics. Es tracta, a través de les quatre activitats descrites...