La temàtica 

El massís transfronterer Pirineu-Mediterrani té una gran qualitat ambiental, demostrat per la presència d’espais naturals protegits (paratges Natura 2000, reserves, parcs, boscos estatals, etc.). La ramaderia és una activitat tradicional que contribueix fortament a l’atractiu d’aquest massís, en termes de paisatges, mantenint d’entorns oberts i biodiversitat.

Es tracta, doncs, d’un espai de pas on la freqüentació no deixa d’augmentar produint-ne enfrontaments de vegades conflictius i que suposen un risc per al bestiar i altres usuaris del Massís.

A més, l’evolució decreixent de les explotacions agrícoles, així com el tancament d’espais, han anat comportant una pèrdua de recursos, que ha desencadenat en desequilibris pastorals en la gestió de ramats i pastures, quedan amenaçada la sostenibilitat d’aquesta activitat.

Els objectius

L’objectiu és implementar una gestió transfronterera concertada de zones de pastures i ramats per donar resposta als conflictes d’ús i ajudar a estructurar l’organització del massís a mig termini.

El projecte Alberapastur també inclou:

  • un enfocament silvopastoral, l’objectiu del qual és la construcció i el manteniment de sistemes de pastura, en particular per al manteniment de les franges forestals en una zona sensible al risc d’incendi
  • la millora patrimonial i econòmica de la raça autòctona “Albera”, que permetrà promoure i millorar-ne el seu coneixement i potencia-la arreu del territori.

La cooperació, una necessitat absoluta

Davant conflictes i disfuncions (ramats errants, competència pels recursos pastorals, pressió sobre la regeneració forestal, etc.), és imprescindible una gestió concertada a escala de tot el massís:

 

  • el manteniment d’una ramaderia extensiva que garanteixi la preservació de les qualitats mediambientals i paisatgístiques del Massís;
  • lluita contra incendis;
  • millorar i promoure la raça autòctona Albera, que garanteixi la viabilitat de l’activitat pastoral al Massís.