El projecte Alberapastur, presentat al Programa POCTEFA el 13 de desembre de 2016, forma part de l’eix prioritari 3: PROMOCIÓ DE LA PROTECCIÓ, EL DESENVOLUPAMENT, L’ÚS SOSTENIBLE DELS RECURSOS LOCALS (A 6) – PRIORITAT DE LA INVERSIÓ 6C.

Es tracta d’un projecte cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), part del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del Programa POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Dona suport al desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfronteres, que mitjançant estratègies conjuntes a banda i banda de la frontera,  fomentin el desenvolupament sostenible d’aquest territori.

 

Pressupost transfronterer

  • 1 376 386 euros inclosos 894 650 de FEDER (65%)
  • Co-finançement 31 284 € de la Regió d’Occitania (4,55%) i 86 351 € de l’Estat (fons FNADT 12,55%)
  • Un pressupost idèntic a banda i banda de la frontera: 688 193 euros.

Naturalesa de les despeses:

  • Inversions de treballs : 656 214 €
  • Serveis d’estudi i recerca : 255 427 €
  • Funcionament : 474 745 €

Calendari

  • 1 de gener 2018 – 31 de desembre 2020