Missió encarregada per la prefectura dels Pirineus Orientals

El Pays Pyrénées Méditerranée, en nom de la prefectura dels Pyrénées-Orientales, i a través del Sous-préfet de l’arrondissement de Céret, el Sr. Gilles Giuliani, el 2015 va començar a treballar per identificar solucions al problema del bestiar errant perdut al massís de les Albéres. Per fer-ho, se’n van beneficiar de l’ajuda financera del FNADT (Fons Nacional d’Ús i Desenvolupament del Territori).

En aquesta línia, el primer pas del projecte ha estat constituir el grup tècnic transfronterer i establir un procediment de contacte directe entre els vessants sud i nord, i entre tots els actors tant a nivell administratiu com municipal com entre els ramaders. A més, també s’ha creat un grup de treball sobre el reconeixement de la raça Albera, la millora del recurs boví, la gestió concertada del massís i sobre mecanismes de silvopastoralisme.

Accions de camp, impuls a la solidaritat entre els ramaders

Els ramaders han cregut necessari realitzar accions de camp per crear zones de recuperació de bestiar perdut. S’han identificat les seves rutes, els seus hàbits i, per tant, els llocs on seria més fàcil recollir-los. Entre març i maig de 2016, van tenir lloc diverses reunions “solidàries”, que van culminar en la construcció de dos parcs de contenció a Saint Martin de l’Albère i la font d’Ori de Sorède.

El projecte POCTEFA

Enviat a POCTEFA el 13 de desembre de 2016, va ser aprovat pel comitè de programació el desembre de 2017. Es tenen tres anys per completar-lo a partir de l’1 de gener de 2018. Així, l’Alberapastur està cofinançat fins al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
L’objectiu del Programa POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfronteres, que mitjançant estratègies conjuntes, fomentin el desenvolupament sostenible del territori.

Pressupost transfronterer: 1.376.386€ (repartits a parts iguals entre socis francesos i espanyols) inclosos 894.650€ del FEDER.
Co-finançament de 33.097€ de la Regió d’Occitània i 93.851€ de l’Estat (fons FNADT – en curs).