S’han elaborat un seguit de materials gràfics per communicar els resultats del projecte d’una manera clara i entenedora. Ha estat elaborat un pòster, un vídeo divulgatiu i un seguit de fulletons que han d’ajudar a fer-ne la difusió del projecte i dels seus resultats després de tres anys de projecte. 

A continuació, podràs visualitzar i descarregar els materials gràfics elaborats:

Pòster

Fulletó “Silvopastoralisme i prevenció d’incendis”

Fulletó “Adequació de les zones de pastura”

Fulletó “Pla de gestió pastoral concertat”

Fulletó “Anàlisi morfològic i genètic de la raça”