Han finalitzat els treballs per fomentar la silvopastura per a la prevenció d’incendis en el marc del projecte. Es tracta de les actuacions realitzade en tres sectors estratègics del perímetre de protecció prioritària de l’Albera (PPP G1), al nord de la comarca de l’Alt Empordà, concretament als municipis de Portbou, Colera i Rabós.

Dins l’estratègia de prevenció al massís de l’Albera, coordinada amb el vessant francès, aquests sectors són prioritaris i tenen com a objectiu facilitar evitar grans incendis forestals que puguin afectar significativament un entorn de gran valor natural, inclòs a la Xarxa Natura 2000, i les poblacions i infraestructures properes.

Així els treballs han consistit en la millora de pastures mitjançant l’estassada de matoll en una superfície de 6,45 ha, així com en la implantació d’infraestructures de suport a la gestió ramadera (9.200 m de tancats, 2 passos canadencs, millora de 2 fonts i captacions, 2 abeuradors). Els especialistes del CTFC han ajudat a definir les actuacions necessàries a partir de l’anàlisi de les explotacions ramaderes i del potencial pastoral de les àrees estratègiques.