David Meya, del DARP, va participar en la Jornada Tècnica “Experiències de Silvopastura a l’Alt Empordà”, organitzada virtualment, en la qual va presentar el projecte Alberapastur.

La seva presentació es va centrar en explicar els mecanismes de valorització dels recursos bovins i silvopastorals en el massís transfronterer dels Pirineus Mediterranis, un dels objectius principals del projecte Alberapastur. Va detallar les accions del projecte a través de les quals es pretén la valorització econòmica de la producció bovina, alhora, que s’estableixen mecanismes per a una gestió concertada de l’espai transfronterer de l’Albera i s’estableixen solucions sostenibles per a la seva protecció. Amb la silvopastura també es contribueix a la prevenció dels incendis.

Els resultats esperats del projecte són el desenvolupament de 3 estratègies, complementàries entre elles, per a la revaloració de la producció ramadera, la gestió pastoral concertada i sostenible del Massís de l’Albera, i la protecció dels boscos front grans incendis.

Descarrega presentació