Atesa la relació entre les pràctiques pastorals i la prevenció d’incendis, era necessari desenvolupar en el marc del projecte una acció dedicada a conèixer els reptes i els sistemes de Defensa dels Boscos Contra el Foc (DFCI). Aquesta acció sota la responsabilitat de la Cambra d’Agricultura implica a tots els socis del projecte.

  Valoració conjunta de sistemes agroambientals i anàlisi d’interrupcions

Aquesta activitat inclou un inventari i una anàlisi de les experiències i condicions necessàries per a la implementació de pastures en el manteniment de les franges existents a les Albères (ampliat a Aspres). Les valoracions de ramaders, gestors forestals i autoritats locals permetran analitzar el llocs més idonis dels talls a l’escala de les explotacions (viabilitat, obstacles al desenvolupament), però també del territori (impacte de la DFCI en relació amb la PAFI).

Intercanvi d’experiències i sensibilització sobre el tema DFCI

L’avaluació conjunta i transfronterera dels dispositius DFCI permetrà una anàlisi compartida i objectiva, així com un intercanvi d’experiències i metodologies. Aquest treball comportarà la producció d’un document a favor de l’adaptació dels sistemes de silvopastura. 

 Inversions DFCI

En el context de la planificació d’incendis (“PAFI des Albères” (Fr) i el “Pla de prevenció d’incendis forestals – Massís de l’Albera” (Cat)), els “talls estratègics” es duran a terme mitjançant tasques pastorals: talla de raspallat, poda, aprimament i equipament pastoral per al manteniment de les pastures. Aquests treballs, ja previstos en el marc d’un projecte de cooperació anterior (Princalb), seran objecte de consulta i validació prèvia.