Contacte

Per a qualsevol informació, podeu contactar amb els responsables del projecte:

Pays Pyrénées Méditerranée
Casa dels Serveis Públics, Boulevard Simon Batlle, 66400 Céret
Correu: alberapastur [a] payspyreneesmediterranee.org • Tel: +33 46 887 43 24