Els resultats de l’Alberapasatur es presenten en 5 fitxes resum. Aquestes fitxes permeten conèixer els resultats de cada acció d’una manera clara i senzilla. 

Les fitxes mostren quina ha estat la metodologia i el procès d’implementació de l’acció, els resultats obtinguts i l’impacte sobre el territori. A més, aquests materials ajuden a identificar els èxits i dificultats que s’han donat durant el desenvolupament de les accions.

A continuació, podràs descarregar les fitxes de capitalització de les accions:

a) Silvopastura i prevenció d’incendis

b) Infraestructures pastorals

c) Pla de gestió concertat

d) Anàlisi morfològic i genètic 

e) Millora de la qualitat de la carn