Conseil de développement du Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM)

El PPM treballa pel desenvolupament local d’un territori que comprèn la part francesa de l’àrea afectada pel projecte (Albères, Aspres). Els temes que treball en relació amb l’Alberapastur són: turisme, SIG, Carta Forestal, Pla d’energia pel clima i cooperació transfronterera.
El PPM també és una estructura de suport per a: GAL (Leader FEADER), GALPA (FEAMP), ATI (FEDER), Projets INTERREG POCTEFA 1999/2006 (cap de fila de 5 projectes) 2007/2014 (cap de fila del projecte TTA2 i soci de projecte Enllaç) i altres projectes transfronterers (soci EV8 [FP7]).

 

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales (CA66)

El CA66 treballa pel desenvolupament i suport tècnic, territorial i col·lectiu als sectors agrícoles. En col·laboració amb pastors i silvicultors, participa en el suport de polítiques agroambientals i de gestió pastoral. 
CA66 té una destacada experiència en projectes de cooperació transfronterera. Després de 5 projectes INTERREG POCTEFA i 2 cooperacions Leader + en 2000-2006, va ser capdavantera de 2 projectes INTERREG POCTEFA el 2007-2013 (REDBIO i AGRIVAL) i soci d’un tercer (AGRI PROXI).

 

  Association Syndicale Autorisée de travaux (ASA) Vallespir Aspres Albères

ASA Vallespir Aspres Albères fa més de 30 anys que donant suport als agricultors en la realització de treballs pastorals (tanca, desbrossat, parc de contenció, instal·lació de punts d’aigua…). Els proporciona suport tècnic en la realització del seu projecte.
ASA Vallespir Aspres Albères té experiència en la realització i implementació de projectes subvencionats. Cada any s’encarrega d’implementar i controlar dos programes cofinançats pel FEADER, l’Estat, la Regió i el Consell departamental.

 

Syndicat Intercommunal à Vocation unique(SIVU) des Albères

El SIVU té la jurisdicció sobre la Defensa del Bosc Contra Incendis (DFCI) en més de 13 municipis francesos de la regió de l’Albère.
SIVU ha estat soci del projecte europeu INTERREG POCTEFA PRINCALB (Prevenció d’Incendis d’ALBères), coordinat per la Generalitat de Catalunya i el Consell departamental dels Pirineus Orientals del 2010 al 2014 al massís de l’Albère.

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

El DARP s’encarrega de regular i promoure la planificació de bestiar, producció, races autòctones, qualitat alimentària, desenvolupament rural, gestió de pastures i prevenció d’incendis forestals. Disposa d’un ampli equip amb capacitats tècniques en totes aquestes àrees.
DARP participa en projectes de diversos programes europeus (INTERREG, LIFE, etc.) i en la gestió de fons del FEADER. En l’àmbit de la prevenció d’incendis, va liderar el projecte PRINCALB (INTERREG POCTEFA 2007-2013).

 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

El CREAF desenvolupa activitats de recerca aplicada en camps com ara l’anàlisi de vegetació, la planificació i gestió silvopastoral i la planificació territorial multifuncional.
Ha participat en diversos projectes de programes europeus INTERREG, FP6, 7P, H2020, LIFE, i té una àmplia experiència en la coordinació de projectes.

 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

En el camp de la tecnologia de productes carnis i de carn, l’IRTA abasta des de la producció animal fins a la qualitat sensorial del producte final.
L’IRTA ha participat en molts projectes internacionals als programes INTERREG, FP6, 7P, H2020, LIFE i té una experiència important en la coordinació i la gestió de projectes d’aquests programes.

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La UAB és responsable de la preservació dels recursos genètics animals.
Té experiència en gestió (FAIR VII) i participació (Recerca en benefici de les pimes) en projectes nacionals i internacionals, tots ells relacionats amb la preservació i la millora dels recursos genètics animals.

 

Association de Défense et de Promotion des Races Locales en Pays Catalan (ADPRLPC)

L’ADPRLPC actua en la defensa i la promoció de races locals i autòctones i té experiència en el reconeixement de la cabra catalana. Treballa en col·laboració amb l’associació Slow Food i amb l’associació espanyola per a la defensa de la raça Albera.

 

Associació Baussitges d’Amics de la Vaca de l’Albera (ABAVA)

ABAVA actua en la preservació i la promoció de la raça local autòctona i del patrimoni natural i cultural associat a l’activitat pastoral (boscos i prats, pedra seca, cabanes de pastors, festes tradicionals, etc.)

 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)

La UPVD és competent en matèria d’anàlisi de sistemes, mesurament del comportament dels animals i control de vegetació.

Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie (CRAO)

Les competències del CRAO estan relacionades amb accions sobre pasturatge individual o col·lectiu, suport a projectes territorials i suport a la implementació d’eines de gestió de l’espai.
CRAO té experiència gestionant fons europeus com a beneficiari principal (dispositius FEADER de PDRR LR i MP, FEDER LR i MP) i participant en projectes europeus com a soci (LIFE: Beef Carbon, Horizon 2020: Fita, …).

 

Inversions Forestals i Ramaderes, SL (IFR)

L’IFR és una empresa especialitzada en la gestió de propietats forestals i la cria de bestiar.